Помощь педагогам

Токарь

Бегітпе бұрандандаларды бұрандакескіпен және бұрандаойғышпен ою. Нарезание крепежных резьб метчиками и плашками

6Р12 6Р82 фрезер станогын басқару және баптау

16к20 токарлық станоктың құрлысы, бөлшектері

Сфералық бетті өңдеу

Сыртқы үшбұрышты бұранданы кескішпен ою. Нарезание наружной треугольной резьбы резцом. Cutting external triangular thread with cutter

Токарлық станокта қолданатын қосымша құралдарды бекіту

Цилиндрлік өтпелі тесіктерді бұрғылау

Фасондық беттерді өңдеу тәсілдері

 

Сварочное дело

Дәнекерлеу қосылыстары ақауларының пайда болу себептері

Алюминий және оның қоспаларының пісіруге икемділігі

Алюминий үшін қоспалар

АЛЮМИНИЙ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚОСПАЛАРЫ ҮШІН ФЛЮСТЕР

АЛЮМИНИЙДІ ДОҒАЛЫ ПІСІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

АРНАЙЫ КЕСКІШТЕР. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЗАК. SPECIAL CUTTER

АУАЛЫ –ДОҒАЛЫ КЕСУ

Аусымды кескіш – Вставные резаки -Іnsert cutters  

ВИДЫ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ВОЗДУШНО – ДУГОВАЯ РЕЗКА

Аусымды кескіш – Вставные резаки -Іnsert cutters

Дефекты сварных соединений

Деформация при кислородной резке

Дәнекерлеу қосылысының сапасын тексеру

ДӘНЕКЕРЛЕУ ҚОСЫЛЫСЫНЫҢ АҚАУЛАР ТҮРІ. ВИДЫ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. TYPES OF WELDED JOINTS

Дәнекерлеу қосылыстарының ақаулары туралы жалпы түсінік

ДУГОВАЯ РЕЗКА ПОД ВОДОЙ

ДУГОВАЯ РЕЗКА

Екі қабатталған болатты пісіру

Әртүрлі болаттарды пісіру технологиясының ерекшелігі  

Жабынды және көмірлі электродпен мысты пісіру

ДӘНЕКЕРЛЕУ ҚОСЫЛЫС АҚАУЫ ЖАРЫҚША

Жұқалап дәнекерлеу

Качество кислородной резки

КЕРОСИНКЕСКІШТЕР

КЕРОСИНРЕЗЫ

КЕСКІШТЕР

Кескішті қолдану ережесі

Кислородно дуговая резка

Кислородно-дуговая резка

ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КРАТЕР И СВИЩА

Ø100 мм құбырға бітеме дәнекерлеу 

МАГНИЙ ҚОРЫТПАЛАРЫН ГАЗБЕН ПІСІРУ

МАГНИЙ ҚОСПАЛАРЫН ДОҒАЛЫ ПІСІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

Машиналы кескіштер

Машинамен кесу технологиясы

Машины для газовой резки

Машина для кислородной резки

Металды беттік кесу

ЭЛЕКТРОДПЕН МЕТАЛДЫ ДОҒАЛЫ КЕСУ

МЕТАЛДЫ ОТТЕКТІ - ДОҒАЛЫ КЕСУ

МЫСТЫ ГАЗБЕН ПІСІРУ

МЫСТЫ ПІСІРУДІҢ ТҮРЛЕРІ

МЫСТЫҢ ПІСІРУГЕ ИКЕМДІЛІГІ

Орташа көміртекті болаттарды пісіру

Орташа қоспаланған болатты пісіру

ОТТЕКТІ КЕСУ ЖАБДЫҚТАРЫ МЕН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

ОТТЕКТІ – ФЛЮСТІ КЕСУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Оттекті кесуге арналған машиналар

ОТТЕКТІ-ФЛЮСТІ КЕСУ ҮРДІСІНІҢ НЕГІЗІ

Охрана труда 

Переносные машины

Пісіру жіктерін жіктеу

Пісіру қосылысы туралы түсінік және оның түрлері

Поверхностная резка металлов

Подрез и наплыв

ПОРИСТОСТЬ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Правила обращения с резаками

Дефекты сварочных швов и причины их возникновения

ПРОЖОГ И НЕПРОВАР 

РЕЖИМЫ РЕЗКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

РЕЗАКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЗАК

СУДЫҢ АСТЫНДА ДОҒАЛЫ КЕСУ

Сущности кислородно-флюсовой резки

Тасымалды кескіш машиналар

Технология кислородно - флюсовой резки

Технология машинной резки

Төмен қоспаланған болаттарды пісіру

Түсті металдарды пісірудің ерекшелігі

Универсальный инжекторный резак

Әмбебап кескіш. Универсальный резак. Universal cutter

Шойынның пісіруге икемділігі

Шойынды дәнекерлеу

Шойынды ыссылай дәнекерлеу

Шойынды жіктеу

Пісіруге арналған материалдар

Шойынды салқындай пісіру

Бұрамасұқпаны (шпилька) қолданумен болатты электродпен пісіру

Сварка низкоуглеродистых сталей

Газовая сварка магниевых сплавов

Газовая сварка алюминия

 

Физика

Ампер күші. Электрқозғалтқыштың әрекет принципі

Генераторлар туралы түсінік. ЭҚК-нің, кернеудің, ток күшінің лездік, максимал және нақты мәндері

Жарық табиғаты. Жарықтың таралуы. Жарықтың шағылу заңдары. Жарықтың сыну заңдары

Жарықтың интерференциясы.Жарықтың дифракциясы. Дифракциялық тор. Поляризация туралы түсінік

№ 21 зертханалық жұмыс. «Жұқа линзаның фокустық қашықтығын және оптикалық күшін анықтау»

Зертханалық жұмыс № 22 Микроскоптың құрылысын зерделеу

Интерференция и дифракция света

Көлденең және бойлық толқындар. Толқындардың интерференциясы мен дифракциясы

Лабораторная работа №22 Изучение устройства микроскопа

Линза және оның параметрлері

Линзы и ее оптические параметры. Построение изображений в линзах

Ампер күші. Электрқозғалтқыштың әрекет принципі

Оптикалық аспаптар. Көз оптикалық жүйе ретінде

Оптические приборы

Природа света. Распространения света. Закон отражения света. Закон преломления света

Сила Ампера

ТРАНСФОРМАТОРЛАР. Электр энергиясын өндіру, тарату және тұтыну

№ 20 зертханалық жұмыс. «Шынының сыну көрсеткішін анықтау»

 

 

Torus.Kz | Тел: +7 (7112) 33-04-33, +7 (708) 433 04 33 | toruskz@mail.ru, infotorus@mail.ru, kaztorus@gmail.com
Instagram: Torus.kz